Terapijski topli slani bazen


U bazenu dubine 120cm se nalazi  topla mineralna topla voda temperature 28°-34°C koja se može koristiti ne samo u svrhu liječenja, nego i u preventivne i rekreativne svrhe. Akutna bolna stanja najčešće su popraćena grčevima tj. mišićnim spazmom. Cilj početnih terapijskih procesa je opuštanje mišićnih struktura s ciljem što efikasnijeg uključivanja u kineziološke rehabilitacijske programe. 

Terapijski bazeni namijenjeni rehabilitaciji kao osnovni zahtijev, pored  higijene, zahtijevaju temperaturu vode 28° do 32°C upravo s ciljem opuštanja muskulature i otpočinjanja aktivne terapije. Sljedeća velika prednost vježbanja u vodi jeste znatno smanjen uticaj gravitacije što nam omogućuje izvođenje pokreta u punom obimu uz znatno smanjenje opterećenja. 


  U ponudi hidrokineziterapije nudimo:

  • Individualni program koji je namijenjen osobama koje žele liječenje i provođenje hidrokineziterapije ovisno o njihovoj dijagnozi (bolesti ) zajedno sa stručnom osobom,
  • Grupna kineziterapija – namijenjena je osobama koje vole vježbati u grupi zajedno sa drugima istog zdravstvenog problema,
  • Slobodno korištenje bazena za osobe koje imaju svoj program vježbanja ili se žele jednostavno relaksirati u bazenu.