Elektroterapija


Predstavlja primjenu električne struje u cilju postizanja terapijskog efekta. Svoju primjenu u medicini elektroterapija je pronašla otkrićem pozitivnih učinaka na strukture mišićnog i nervnog sistema. 

Elektroterapijom postižemo toplinski efekat koji utiče na proširenje krvnih sudova, postižemo analgetski efekat stimuliranjem nervnih vlakana zaduženih za prenos boli, djelujemo na ubrzanje metaboličkog procesa, te stimuliramo oštećene živce. Svi nabrojani učinci govore nam kako elektroterapija predstavlja nezaobilazan i važan dio u rehabilitaciji pacijenata. 

Raspolažemo:

  • Galvanskom strujom (isprekidana i kontinuirana), koju koristimo i za elektroforezu (unošenja lijeka putem galvanske struje)
  • Dijadinamskom strujom (sve vrste modulacija MF, DF, CP, LP, RS)
  • Elektrostimulacijom mišića nakon paralize nerava
  • Interferentnom strujom u kombinaciji sa pločastim i vakumskim elektrodama
  • TENS-om
  • Sonoterapijom - terapijskim ultrazvukom (isprekidani i kontinuirani) te sonoforezom (unošenje lijeka putem ultrazvučnih talasa).